Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Веселин Димитров

 

Веселин Димитров Димитров
майстор научна апаратура
адрес: Габрово 5300, ул.“Хаджи Димитър“ №4
телeфон: (066) 827-259
кабинет:  3310
телeфон:  (066) 827-259
e-mail: veselin@edasat.com


Образование:

  • ТМЕТ „Д-р Н. Василиади”, Габрово, специалност „Студена обработка”, 1969 г.