Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Тодор Тодоров

 

 гл. ас. д-р инж. Тодор Недев Тодоров
 адрес: Габрово 5300, ул. „Хаджи Димитър“ №4
 кабинет: 3411
 телeфон: (066) 827-539
 e-mail: t61@abv.bg
 лична страница: УИС


Образование:

 • Висше, ТУ – Габрово,  2010 г., „Автоматика, информационна и управляваща техника“
 • Доктор, 2015 г., по научна специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“

 Учебна дейност:

 • Микропроцесорна техника
 • Цифрова и микропроцесорна техника
 • Технически средства за автоматизация
 • Програмируеми логически контролери
 • Проектиране на системи за управление
 • Индустриални компютърни мрежи
  Области на научни интереси :

 • Системи с PLC, микроконтролери и CPLD/FPGA устройства
 • Автоматизация на технологични процеси
 • Алтернативни източници на енергия
 • Роботика