Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Тошко Ненов

 

 проф.д-р инж. Тошко Ганчев Ненов
 адрес: Габрово 5300, ул. „Хаджи Димитър“ №4
 кабинет: 3211
 телeфон: (066) 827-390
 e-mail: tnenov@tugab.bg
 лична страница в:  УИС


 Образование:

 • ТУ – Габрово, специалност „Електронна техника”, 1979 г.
 • Национален технически университет на Украйна (Киевски политехнически институт), 1984 г.
 • София, 1994 г.,  доцент
 • София, 2010 г.,  професор

Учебна дейност:

 • Микропроцесорна техника
 • Цифрова и микропроцесорна техника
 • Интелигентни сензори и системи
 • Микроконтролери в системите за управление
 • Програмируеми логически интегрални схеми в системите за управление
Области на научни интереси:

 • Сензори
 • Сензорни системи
 • Микроконтролери
 • Интелигентни сензорни системи