Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Станимир Йорданов

 

доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов
адрес: Габрово 5300, ул.“Хаджи Димитър“ №4
кабинет: 3313
телeфон: (066) 827-571
e-mail: sjjordanov@mail.bg
лична страница: в УИС


Образование:

 • Висше, ТУ – Габрово, 1992 г.,  „Изчислителна техника – Компютърни мрежи и системи“
 • Втора специалност, ТУ – Габрово, 1992 г., “Организация и управление на стопанската дейност на предприятия – Специалист по управленчески технологии”
 • Трета специалност, ТУ – Габрово, 1993 г., Педагогика
 • Доктор, 2005 г., 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление“
 • Доцент, 2010 г., 02.21.08 Автоматизация на производството“
 • Специализация, Cisco System Networking Academy.Academy: University of Central England, Certificate of Course Completion “Fundamentals of Java Programming”
 • Специализация, Intel Software College, Certificate of Completion “Multi-Core Programming for Academia”

Учебна дейност:

 • Автоматизация на технологичните процеси
 • Моделиране на системи
 • Моделиране на екосистеми
 • Обектно ориентирано програмиране
 • Програмиране и използване на компютри
 • Java базирани системи за управление
 Области на научни интереси:

 • Автоматизирани системи за управление
 • Интелигентни системи
 • Моделиране и управление на технологични обекти и системи
 • Програмиране