Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника