Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Off-line програмиране – RobcoSWAT

Лаборатория 3315

Off-line програмиране RobcoSWAT