Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Магдалена Гичева

 

инж. Магдалена Христова Гичева
Организатор учебна работа
адрес: Габрово 5300, ул. „Хаджи Димитър“ №4
кабинет:  3302
телeфон:  (066) 827-566, 827-599
e-mail: megi_gicheva@abv.bg


Образование:
  • Висше, ВМЕИ- Габрово, 1989 г., „Технология на машиностроенето и металорежещите машини „