Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Георги Михалев

 

 ас. д-р инж. Георги Иванов Михалев
 адрес: Габрово 5300, ул. „Хаджи Димитър“ №4
 кабинет: 3411
 телeфон: (066) 827-539
 e-mail: gimihalev@mail.bg
 лична страница: УИС


Образование:

  • Висше, ТУ – Габрово,  2013 г., „Автоматика, информационна и управляваща техника“
  • Доктор, 2017 г., по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“

 Учебна дейност:

  • Технически средства за автоматизация
  • Обектноориентирано програмиране
  • Програмиране и използване на компютри
  Области на научни интереси :

  • Системи с PLC, микроконтролери и CPLD/FPGA устройства
  • Автоматизация на технологични процеси