Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Фатме Рашидова

 

гл. ас. д-р инж. Фатме Юсеинова Рашидова
адрес: Габрово 5300, ул. „Хаджи Димитър“ №4
кабинет:  3412
телeфон:  (066) 827-276
e-mail: fatme@tugab.bg
лична страница в: УИС

Образование:

  • ТУ – Габрово, специалност „Електронна и комуникационна техника и технологии”, 1999 г.
  • Доктор, 2017г., 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление“

Учебна дейност:

  • Микропроцесорна техника
  • Цифрова и микропроцесорна техника
  • Моделиране на системите
  • Микроконтролери в системите за управление
  • Бази от данни
  • Интернет базирани системи
 Области на научни интереси :

  • Информационни системи
  • Бази от данни