Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Драгомир Чантов

 

доц. д-р Д. Чантов

доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов
Ръководител катедра
адрес: Габрово 5300, ул.“Хаджи Димитър“ №4
кабинет: 3301, 3313
телeфон: (066) 827-599, (066) 827-571
e-mail: dchantov@yahoo.com
лична страница: УИС


Образование:

  • Висше, ТУ – Габрово, 1996г,  „Системи и управление“
  • Доктор, 2006г., 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление“
  • Доцент, 2010г., 02.21.01 „Теория на автоматичното управление“

Учебна дейност:

  • Теория на системите
  • Теория на управлението  
  • Идентификация на системите
  • Управление на нелинейни системи
  • Моделиране и управление на екосистеми
Области на научни интереси:

  • Теория на хаоса
  • Теория на управлението