Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

marin

Дипломни защити


На 22.03.2018 г. предстоят дипломни защити от 13 ч. в зала 3410.