Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

marin

Дистанционна форма на обучение


Уважаеми студенти,
чрез груповите ръководители ще получите информация за дистанционно провеждане на учебните занятия!