Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Алдениз Рашидов

 

доц. д-р инж. Алдениз Енверов Рашидов
Директор Център за електронно и дистанционно обучение
Ръководител сектор Информационно осигуряване
 адрес: Габрово 5300 ул. „Хаджи Димитър“, №4
 кабинет: 3412
 телeфон: (066) 827-276
 e-mail: aldeniz@tugab.bg
 лична страница в: УИС

  Образование:

 • Висше, ТУ – Габрово, 1996г., „Системи и управление“
 • Доктор, 2006г., 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление“
 • Доцент, 2010г., 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление“

 


Учебна дейност:

 • Бази от данни в индустриалните системи
 • Индустриални компютърни мрежи
 • Индустриални информационни системи
 • Информационни системи в безопасността на труда
 • Микропроцесорни системи
 • Микропроцесорна техника
 • Цифрова обработка на сигналите
 Области на научни интереси:

 • Бази от данни
 • Информационни системи