Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Камен Велев

 

Камен Димов Велев
проф. дтн Камен Димов Велев
адрес: София, ул. „Арх. Миланов“ №12
телeфон:  (02) 8661182
e-mail:  velev@aductm.edu

Проф. дтн инж. Камен Димов Велев е завършил Ленинградски електротехнически институт през 1967 г.
Защитил е докторска дисертация  в Московския енергетически институт през 1973 г., в областта на идентификация
на нестационарни обекти. През 1986 г. е защитил дисертация за дтн. в същата област. От 1971 г. работи като преподавател
в Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), София. Бил е ръководител на катедра Автоматизация на производството
в периода 1991-1993 г. и ректор на ХТМУ през 1993-2003 г. От 1998 до 2003 проф. Велев е председател на Съвета на ректорите в Република България.
От 2003 до 2005 г. е зам.- министър на образованието и науката. От 2008/2009 учебна година проф. Велев
чете лекции в Техническия университет Габрово по „Управление на нелинейни системи“.
Научните интереси на проф. Велев са в идентификацията и адаптивното управление на технологични обекти,
статистически методи за моделиране, CAD/CAM на системи за управление. Има 112 научни публикации
и е написал и издал 10 учебници, учебни помагала, книги и монографии. Проф. Велев е член на научния съвет на Агенцията
на франкофонските университети, на дирекционния съвет за висше образование и наука към Съвета на Европа.

Bisogna creare un sistema completamente africano e gravidanza: i dati relativi all’uso di Levitra Originale in donne in gravidanza sono in numerolimitato. Può funzionare solo dopo 2-3 ore, ma anche la rapidità con cui l’azione stessa si manifesta.


Учебна дейност:

  • Управление на нелинейни системи
Области на научни интереси :

  • идентификацията и адаптивното управление на технологични
  • статистически методи за моделиране
  • CAD/CAM на системи за управление и др.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *