Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Средства за автоматизация – „SIEMENS“

Лаборатория 3310

Средства за автоматизация SIEMENS

 

 

       Лабораторията е оборудвана съвместно със Сименс България ЕООД.
Разработени са 6 лабораторни макета на базата на програмируеми логически контролери SIMATIC S7-200 и 6 лабораторни макета на базата на LOGO! модули. В основата на обучението е работата с продуктите на SIEMENS главно в областта на микроавтоматизацията (Micro Automation) – SIMATIC S7-200 и LOGO!. Те са основните компоненти за нискостойностна автоматизация, предлагани от Сименс, които дават възможност за решаване на несложни задачи за автоматизация. Контролерите SIMATIC S7-200 могат да се използват за изграждане както на автономни системи за управление, така и на системи, работещи в мрежа. Областта им на приложение е изключително широка и се разпростира от прости до комплексни задачи за автоматизация.С цел по-цялостно изучаване на различните конфигурации на средствата за автоматизация на процесите и увеличаването на гъвкавостта при проектирането на системи за автоматизация, студентите се запознават с продукти на SIEMENS в областта на интерфейсите човек-машина (SIMATIC HMI). Работните места са снабдени с текстови и графични панели TD200 и TP170MICRO.

         Работните места са комплектовани с интерфейсни модули, поддържащи индустриалните интерфейси RS485, Profibus и Industrial Ethernet, както и със софтуер STEP7 Micro/WIN32 и WinCC Flexible

За изучаване на модулите за логическо управление, лабораторията е обурудвана и с 6 работни места с модули LOGO! 12/24 RC и софтуер LOGO! Soft Comfort. Логическите модули LOGO! са предназначени за изграждане на несложни устройства за автоматизация с логическа обработка на информацията. Функционирането на модулите се задава от програма, съставена от набор от вградени функции.

В лабораторията  е предвидено да се изучава езикът за програмиране STEP7, индустриалните интерфейси RS485, Profibus DP, AS-Interface, Industrial Ethernet и отдалеченото управление на процеси чрез GPRS връзка. Студентите могат да програмират и настройват текстови дисплеи TD200 и графични панели TP170.

През 2012г. катедрата получи дарение от Сименс ЕООД за лабораторията, което включва техника за оборудване на две работни места за провеждане на лабораторни упражнения и се състои от PLC контролери от серията SIMATIC S7-1200 и операторски панели KTP600.
Фамилията PLC контролери S7-1200 е наследник на широко използваната в практиката фамилия контролери S7-200. Те предоставят нови разширени функционални възможности, както и възможност за комуникация с външни устройства посредством бързо налагащият се в автоматизацията PROFINET комуникационен протокол.
Операторският панел KTP600 позволява създаването на удобен човекомашинен интерфейс при управление на машини и технологични процеси.
Освен предоставената техника Siemens дари на катедрата и софтуер за програмиране – TIA Portal, който да бъде използван в учебния процес.