Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Програмируеми контролери – UNITRONICS

Лаборатория
3210
Програмируеми контролери UNITRONICS

 

           
Лабораторията по програмируеми контролери Unitronics е оборудвана съвместно с фирма СЕМО ООД. В лабораторията са реализирани 8 работни места с PLC контролери на фирмата Unitronics.Като софтуер за програмиране на контролерите се използва средата VisiLogic, която се отличава с интуитивен интерфейс, удобен за бързо разучаване от студентите, има подробна документация, която е преведена на български език и е напълно подходяща за навлизане на студентите в начина и концепцията на програмиране на PLC контролери посредством “ladder” диаграми.
 

Удобният HMI (човеко-машинен интерфейс) на програмируемите логически контролери на Unitronics позволява работата с тях да бъде атрактивна за студентите и да подпомага тяхната мотивация в процеса на обучението им.  Освен с тази техника лабораторията е оборудвана и с лабораторни макети за провеждане на лабораторни упражнения по цифрова техника, микропроцесорна техника и програмируема логика. За обучение по цифрова техника се използват 6 лабораторни макети на фирмата hps SYSTEM TECHNIK.

Обучението по микропроцесорна техника и микроконтролери се извършва с лабораторни макети на базата на микроконтролери от фамилиите М68НС11, М68НС12 и Atmel АTmega8. За обучение по програмируема логика се използват лабораторни макети на базата на CPLD на фирмата Xilinx.  В лабораторията са базирани и средства за обучение с модули на фирмата National Instruments, както и измервателна техника.

Лабораторията е оборудвана допълнително с модули за изграждане на система за автоматизация„Интелигентен дом” на фирмата МARMITEK (Холандия). Системата включва решения за повишаване на сигурността и комфорта в и около дома. За комуникация между модулите се използва безжична комуникация и протоколът X-10. Този протокол прави възможно използването на съществуващата електрическа мрежа в дома за предаване на управляващи сигнали. Така не е необходимо да се прокарват кабели и системата може да се разшири, когато потребителят реши.
За провеждане на научноизследователска работа лабораторията е оборудвана с 6 развойни модула на фирмата Texas Instruments EKS-LM3S8962 на базата на 32-разрядни микроконтролери от фамилията Stellaris.Лабораторията е предназначена за извършване на научноизследователска и учебна дейност в областта на информационните и управляващи технологии. Тя е предназначена за провеждане на лабораторни упражнения по дисциплините: Микропроцесорна техника, Компютърно базирани системи за управление, Индустриални компютърни мрежи, Проектиране на системи за управление и др.