Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

ОНС „доктор“

      В катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“ се води обучение на докторанти по научните специалности:

  • Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
  • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.