Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Индустриална автоматизация BECKHOFF

bc7
Лаборатория
3314
Индустриална автоматизация
BECKHOFF

 

Лабораторията е оборудвана съвместно с фирма КАСТИВА ООД със средства за индустриална автоматизация на фирмата BECKHOFF Automation GmbH (Германия). Фирмата Beckhoff предлага отворени системи за автоматизация посредством PC базирана техника за управление, които могат да бъдат използвани като отделни компоненти или в комплексна система за управление. Фирмата предлага индустриални PC, компоненти за полеви мрежи, задвижваща техника и софтуер за автоматизация.

 

           Лабораторията е оборудвана с шест работни места. Четири работни места са базирани на Embedded PC, съответно СХ 1000 и СХ 9000 и входно-изходни модули, а другите две места – на базата на  Ethernet контролери ВС 9000 и входно-изходни модули. Входно-изходните модули за всяко работно място включват: 8-канален цифров входен терминал 24V DC; 4-канален цифров изходен терминал 24V DC; 2-канален аналогов входен терминал 4…20mA, диференциален вход,12 bit;  2-канален аналогов входен терминал -10 V…+10 V, диференциален вход,12 bit; едноканален входен терминал РТ100 (RTD), 16 bit; едноканален аналогов изходен терминал 4…20mA, 12 bit; едноканален аналогов изходен терминал 0…+10 V, 12 bit; интерфейс за включване на фоторастерен преобразувател.


Embedded PC от серията CX1000 са предназначени за решаване на задачи от среден клас.  Системата се изгражда само от тези компоненти, които са необходими. СХ1000 може да бъде в конфигурация без дисплей и клавиатура, но с интегрирана комуникация Ethernet и RS232. Ако е необходима визуализация чрез DVI (Digital Video Interface)-порта, могат да се включат Control Panel или обикновени монитори с DVI вход.
Embedded PC CX1000 в комбинация със софтуера TwinCAT се превръща в една мощна управляваща PLC или Motion-Control платформа, изпълняваща стандарта IEC 61131-3. Програмирането на CX1000 се извършва с помощта на преносим или настолен компютър, който е свързан с CX1000 чрез Ethernet (Netwоrk или Crossover-Cable). TwinCAT притежава вградени функции за сканиране и разпознаване на всеки свързан през Ethernet модул CX1000, както и разпознаване на неговите интелигентни клеми. Програмите се прехвърлят, диагностицират и активират изцяло през мрежата.
Миниконтролерите от серията ВС са с автономно управление и могат да работят самостоятелно или в мрежа. Те са от модулен тип и позволяват адресиране на до 64 интелигентни клеми. Контролерите са с вградени интерфейси за Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Ethernet и други стандартни полеви мрежи. Beckhoff предлага компоненти за всички стандартни входно-изходни сигнали и полеви мрежи, реализирани като интелигентни клеми IP 20 и компактни модули IP 67. В добавка към класическите полеви мрежи, високопроизводителната EtherCAT технология разкрива нов потенциал за управляващите технологии.

За работа с модулите е предоставен софтуерът TwinCAT. TwinCAT (The Windows Control and Automation Technology) превръща всеки компютър в система за управление в реално време с функции на мултиконтролерна система, управление на оси, програмираща среда и операторска станция. TwinCAT обединява традиционните контролери, NC управления и операторски контрол на база: Отворен PC хардуер; Интегриране на IEC 61131-3 софтуерни PLC и NC във Windows NT/2000/XP, NT/XP Embedded, CE; Програмна среда и Runtime едновременно на един РС или разделено; Интегриране на всички полеви мрежи и РС интерфейси за входно-изходни сигнали; Обработка на данни посредством отворени стандарти (OPC, OCX, DLL и др.). С TwinCAT се заместват изцяло специализираните PLC процесори чрез обработка на техните функции от софтуера и процесора.
Лабораторията е оборудвана допълнително с 8 работни места базирани Development Board Forlinx 6410-B за провеждане на лабораторни упражнения по дисциплината „Системи за управление в реално време”. Те са на основата на микроконтролери на Samsung S3C6410, базирани на процесорно ядро ARM1176JZF-S.
В модулите са интегрирани разнообразни интерфейси (камера, TV-изход, USB, SD, LCD, Ethernet). Това ги прави мощно средство при разработване на различни индустриални продукти.


 

Лабораторията е предназначена за извършване на научноизследователска и учебна дейност в областта на информационните и управляващи технологии. Тя е предназначени за провеждане на лабораторни упражнения по дисциплините: Теория на управлението, Технически средства за автоматизация, Програмируеми логически контролери, Автоматизация на технологични процеси, Компютърно базирани системи за управление, Индустриални компютърни мрежи, Проектиране на системи за управление и др.