Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Акредитация

Извадки от Доклада за акредитация от 2009 г.

До Председателя на Акредитационния съвет на НАОА

ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД
от Постоянната комисия по технически науки и военно дело

 
Относно : Анализ на резултатите от приключили процедури за програмна акредитация на професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика.

Обучението на електроинженери – висшисти в България започва през 1945 год. в Държавна политехника-София, като продължава и сега в частност и чрез професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика в следните висши училища на страната (по реда на подаване на документите):

 • Русенски университет (РУ) „Ангел Кънчев“;
 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“;
 • Технически университет (ТУ)-София;
 • Химико-технологичен и металургичен университет-София;
 • Университет по хранителни технологии (УХТ)-Пловдив;
 • Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“;
 • Университет „Проф.д-р Асен Златаров“(БУ)-Бургас;
 •  Югозападен университет „Неофит Рилски“;
 • Технически Университет (ТУ) -Габрово;
 • Технически Университет (ТУ)-Варна;

Таблица 2

Висше училище
Оценка на професионалното направление
Резултат от процедурата по осредняване
Образователен капацитет за всички ОКС
Химикотехнологичен и металургичен университет-София много добра
5.00
660
Технически университет – Габрово много добра
4.73
1505
Технически университет – София много добра
4.71
5115
Русенски университет „Ангел Кънчев“ много добра
4.66
2 040
…………… …………….. ……. ………

Специфични силни страни за някои ВУ:

 • Високо квалифицирани преподавателски състави – в Софийските факултети на ТУ- София, ТУ-Варна; РУ „А. Кънчев, ТУ-Габрово; ТК в Университет „А. Златаров“
 • Значително обновена лабораторна база към АИУТ в ТУ-Габрово