Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Индустриална роботика – FANUC


Лаборатория 3315

Индустриална роботика FANUC

 
 

  Единствената съвременна лаборатория за обучение по програмиране на индустриални роботи сред университетите в България. Лабораторията е оборудвана съвместно с фирмата Фанук България ЕООД, представител за Балканския полуостров на известния японски производител на роботи, системи за автоматизация и машини с цифрово-програмно управление FANUC.

   Лабораторията е изградена на базата на шест-осен антропоморфен робот FANUC Robot LR Mate 200iD/4S със следните възможности:
• софтуер за Pick-and-Place;
• 2-D камера и софтуер за разпознаване;
• дистанционно управление с Touch Screen;
• 20 работни места за работа на студентите при програмиране на робота, оборудвани с фирмен софтуер на FANUC за офлайн програмиране.

В лабораторията се провеждат упражнения по дисциплините „Основи на роботиката”, включена в учебния план за ОКС „Бакалавър” и „Индустриални роботи”, включена в учебния план за ОКС „Магистър” на специалност „АИУТ”. В лабораторията може да се провежда и фирмено обучение за програмиране на индустриални роботи чрез центъра за следдипломна квалификация на университета.