Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Задвижваща и управляваща техника – AMK

Лаборатория
3315

Управляваща техника AMK

 
 
 

   Лабораторията е оборудвана съвместно с фирма AMK ООД със задвижващи и управляващи модули от системата AMKASYN. Фирмата AMK e една от водещите в задвижващата и управляващата техника. Фирмата предлага широка гама от модули, които могат да се комбинират индивидуално за различни приложения в задвижващата и управляваща техника, манипулаторната техника, автоматизацията и мотор-редукторите. Серводвигателите, интелигентните сервоуправления, контролерите, задвижванията със серво-усилвател или мотор-редуктори намират широко приложение при автоматизация на различни области в индустрията.

   От фирмата АМК са предоставени серводвигатели, сервоуправления, CPU карти за сервоуправление, операторски панел, разширителни PLC и входно-изходни карти, софтуер за  параметризиране Aipex и софтуер за програмиране на PLC CoDeSys.
Реализирани са 4 лабораторни макета на базата на техниката на фирмата АМК.
Лаборатория 3315 е оборудвана и с 6 лабораторни макета на базата на контролери на фирмата Tops CCC Products Co., Ltd. Разработените лабораторни макети дават възможност за провеждане на разнообразни тестове и експерименти при реализиране както на системи за събиране и обработка на данни, така и за осъществяване на отдалечен мониторинг и управление на индустриални обекти. Основен контролер е EX9188E, който поддържа работа в мрежовите комуникационни среди Internet и Ethernet и се явява управляващ модул при всеки един от макетите. EX9188E разполага с  10base-T порт, който позволява свързване към отдалечен персонален компютър и приемане на команди от него. Към всеки един управляващ модул могат да се свързват до 128 „подчинени“ контролери. Всеки от разработените макети включва комбинации от 2 или 3 различни „подчинени“ контролери от серията EX9000. Използваният интерфейс между управляващия модул и подчинените модули е RS 485.Комбинацията на EX9188E с контролери от серията ЕХ9000 е подходяща при изграждането на информационно-управляващи системи в Internet, които дават възможност за събиране и обработка на данни, както и за управление на устройства и системи. Контролерите ЕХ9000 се характеризират с поддържане на индустриална спецификация Modbus, вградено следящо устройство (Watchdog), цифрови входове и изходи, аналогови входове и изходи
. Интегрирането на тези контролери с информационните системи във Web предоставя възможност за събиране и обработка на данни, както и съхраняване на данните в тези системи от отдалечени работни станции. Събирането, обработката и обменът на данни, както и управлението и наблюдението на различни производствени процеси директно през Web-браузър повишават мотивацията на студентите в процеса на обучение.

Лабораторията е предназначена за извършване на научноизследователска и учебна дейност в областта на информационните и управляващи технологии. Те са предназначени за провеждане на лабораторни упражнения по дисциплините: Технически средства за автоматизация, Програмируеми логически контролери, Автоматизация на технологични процеси, Компютърно базирани системи за управление, Индустриални компютърни мрежи, Проектиране на системи за управление и др.