Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника
Добре дошли

aiut
Катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника" (АИУТ) е създадена през 1999 година при разделяне на катедра „Автоматизация и изчислителна техника" на две катедри. Катедра АИУТ отговаря за обучението на студенти от едноименната специалност в образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър". Катедрата извършва обучението на студенти от специалността АИУТ в последните четири семестъра от учебния план за образователно-квалификационната степен „бакалавър" и обучението по всички дисциплини в образователно-квалификационната степен „магистър".