Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника
Добре дошли

aiut
Катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника" (АИУТ) е създадена през 1999 година при разделяне на катедра „Автоматизация и изчислителна техника" на две катедри. Катедра АИУТ отговаря за обучението на студенти от специалност АРКУС в образователно-квалификациона степен „бакалавър" и специалност АИУТ в образователно-квалификациона степен „магистър".